Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná lakařská zkušebna

SYNPO vedle svého výrobního programu vlastní také akreditovanou laboratoř pro hodnocení polymerních materiálů, nátěrových hmot a ochranných povlaků (testování mechanických vlastností, hodnocení odolnosti proti korozi a povětrnosti ...).

Nabízíme:

  • možnost vystavení akreditovaného protokolu o zkoušce
  • hodnocení mechanických vlastností (hodnocení tahových a ohybových vlastností, hodnocení vlastností v tlaku, DMA (dynamická mechanická analýza) - rázová houževnatost, přídržnost k podkladu, ...)
  • testování termických a termomechanických vlastností  - expanzní koeficienty, tepelná kapacita, teplota skelného přechodu, teplota tání a krystalizace, reakční tepla (např. sledování vytvrzovacích reakcí, tepelné stability)
  • lakařské hodnocení (korozní odolnost, odolnost na povětrnosti, adheze nátěrového filmu, optické vlatnosti, prostup vodních par, vody…)
  • další zkoušky.

V případě zájmu o bližší informace ohledně lakařského hodnocení můžete navštívit domovské stránky SYNPO:

Analytické laboratoře a hodnocení

nebo kontaktovat:

Ing. Vladimír Špaček, CSc.
Tel.: +420 604 734 823
vladimir.spacek@synpo.cz