09/2017 Zástupci Synpa se účastnili odborného semináře pořádaného společnosti Sevind s.r.o.

Společnost Servind s.r.o. pořádala dne 12.9.2017 odborný seminář ve svém sídle Tuchoměřicích pro své zaměstnance a zákazníky. V rámci semináře prezentovali zástupci Synpa dva odborné příspěvky s názvy:

Druhy nátěrových hmot a jejich aplikační oblasti

Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav

Celkový program seminář zde