Tužení

Jak správně natužit?

dodržujte pokyny v technickém listu příslušného produktu.